Odd Sevland - Edutainer og foredragsholder
«Beretningen om en varslet ulykke»
Ring meg gjerne for en hyggelig og uforpliktende samtale tlf 97067998

Tilbyr

Underholdende kurs og foredrag for bedrifter og organisasjoner som ønsker å skape en ”snakkis” om Kvalitet, Kultur og Arbeidsmiljø. Presentasjonsteknikkene varierer fra rene foredrag, gruppearbeid, praktisk øving på egen arbeidsplass, til bruk av skuespillere som engasjerer publikum. Tid og sted for gjennomførelser har minimale begrensinger.

Odd Sevland Edutainment vil bringe ditt budskap fra hodet til hjertet

Alt dette kan selvfølgelig spesialtilpasses din etterspørsel

Go to Foredrag

Foredrag

Underholdene presentasjon som vil skape heftig begeistring for hvorfor arbeidsmiljøtiltak er viktig

Go to HMS

HMS

Myndighetspålagte kurs (Arbeidsmiljøloven) Grunnkurs arbeidsmiljø HMS opplæring for ledere

Go to Fasilitator og konferansetjenester

Fasilitator og konferansetjenester

Go to Teater Edutainment

Teater Edutainment

Dialogteater hvor publikum blir brukt som rådgivere til å løse aktuelle arbeidsmiljøsaker

Go to Opplæring og inspirasjonskurs

Opplæring og inspirasjonskurs

Hvorfor og hvordan bruker vi våre planleggingsverktøy og beredskapsutstyr

Hvem er vi

Odd Sevland, i samarbeid med lokale sørlandske skuespillere. Alle med lang og god arbeidslivsbakgrunn.
Odd Sevland
Jeg har i en årrekke reist rundt med mine foredrag og kurs, med utgangspunkt i en hendelse som nesten tok livet av meg i 1996.

Min store erkjennelse over at denne ulykka skapte jeg selv, med god hjelp fra den arbeidskulturen jeg var endel av, er blitt lett gjenkjennbart av de som har hørt presentasjonen. Dette har også medført at jeg har fått lov til å utvikle eller delta i store HMS adferd- og kulturprogrammer for selskaper som Statoil, Aker, Glencore, ConocoPhillips, Hydro, Elkem, Exxon, BP, Shell.

Les mer

Odd Sevland har lang erfaring med kvalitetssikring, og hans erfaringer er dyrekjøpte. Fra midten av 90-tallet begynte mange bedrifter å investere tungt for å sikre at alt arbeid kunne utføres forskriftsmessig. Hva er så årsaken til at gode prosedyrer, verktøy og kvalitetssikring ikke er nok? Hvorfor så man liten endring på antall feilhandlinger, uønskede hendelser og ulykker. Med disse funn ble den menneskelige faktor et sentralt tema. Odd Sevland ble alvorlig skadet i 1996 og begynte allerede i 1998 å reise rundt med erkjennelsen at det var han selv som var den bakenforliggende årsak. Men han ser også at han var en del av en arbeidskultur som tillot adferd på tross av selskapets retningslinjer. «Vi skubbet hverandre utfor stupet, og jeg datt først», sier Odd. Alle forutsetninger for uhell og skader var til stede. Dette er nærmest beretningen om en varslet ulykke. Odds presentasjon er kommunikasjonsveiledning og ledertrening som bygger på en selvopplevd historie. Han minner også om noe som er lett å glemme: Det er ikke bare den det gjelder som betaler prisen, men også de nærmeste.

  • Kjetil Tveit, Lene Elise Bergum, Geir Ludvigsen,
    Lars Arstad

    Odd Sevland og skuespillerpartnere er etablerte artister og underholdere på Sørlandet med flere revyer, forestillinger, samt god teatererfaring. Vi elsker alle å stå på en scene for dele et budskap eller lede en forsamling.

Hvorfor

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere å legge til rette slik at en arbeidstaker skal oppleve arbeidsdagen helsefremmende, både mentalt og fysisk. Initiativ og tiltak for å imøtekomme dette har vi god kjennskap til, og vil gjerne dele våre ideer og tanker. En trygg arbeidsplass hvor trivsel, mestring og arbeidsglede skapes er først og fremst bedrifts- og samfunnsnyttig. For om noen blir rammet av noe på din bedrift vil det være mange som må betale i ettertid, fordi de er sannsynligvis den viktigste personene i noens liv.


FOREDRAG


Sommeren 1996 ble Odd Sevland livstruende brannskadet når han som instruktør skulle demonstrere hvor farlig det er å håndtere metanol. På en gripende og underholdene måte deles erfaringer om hvorfor og hvordan vi i et arbeidsmiljø kan sette oss i slike ødeleggende situasjoner.


Foredrag 1 "Må det en ulykke til?"

Inspirasjonsforedrag om hvorfor vi alle må bidra til et forutsigbart og sikkert arbeidsmiljø.
Les mer


Innhold:

- Adferdsfilosofi
- Film: Oppgjørets Time (Hvem betaler prisen)
- Sannhetsvitne. En sann, selvopplevd historie om hvor galt
det kan gå når systematisk HMS arbeid ikke blir etterlevd.

Ubegrenset antall deltagere.


Foredrag 2 "Shortcuts og stille avvik, samt barriereforståelse"

Hvilke krefter er det som får oss til å havne i situasjoner hvor mennesker, ytre miljø eller omdømme blir skadet?
Les mer


Innhold:

-HMS historikk og eksempler
-Gruppearbeid
-Avdekking av nåværende stille avvik
-Tiltak for å lukke stille avvik
-Arenaer og kommunikasjonsteknikk for lukking av stille avvik
-Rapportering av observasjoner
-Felles arbeidsmiljøtiltak

6-60 deltakere

Inspirasjonskurs

HMS

MYNDIGHETSPÅLAGTE KURS

"HMS for ledere" (lovpålagt for toppledere)
Her følges Arbeidstilsynets forventning til opplæringens innhold (mer om dette vil du finne på Arbeidstilsynet nettside)
Undervisning og gruppearbeid Tid 4 – 6 timer - Minimum 8 deltakere pr kurs
Her vil kursdeltaker få kursbevis basert på Arbeidsmiljøloven §3-5

"Grunnkurs Arbeidsmiljø" 40 timer
Verneombudskurset som en del ledere også velger å ta. Her følges Arbeidstilsynets veiledning til innhold og måloppnåelse. Se Arbeidstilsynets nettside. Undervisning, egenarbeid, gruppearbeid Tid 4x7 timer + 12 timer egenarbeid. Tidsbruk kan justeres ved intern enighet. Minimum 8 deltakere pr kurs
Her vil kursdeltakerne få kursbevis.

Teater Edutainment

Her brukes det skuespillere i undervisning hvor kursdeltakere aktivt gir råd til hvordan vi kan og skal løse en gitt situasjon. Her blir det delt mye god og riktig erfaring av kursdeltakerne selv, noe som gjør at de får et sterkt eierskap til nødvendige HMS tiltak. Undervisning, Gruppearbeid og skuespill Tid 3 – 7 timer 6-40 deltakere Fasilitator og konferansetjenester Odd Sevland kan også ta ansvar for gjennomføring, planlegging og fasilitering av samlinger.